"Wanneer het pad zich niet aanpast aan je stappen...

 

     

     pas dan je stappen aan aan het pad."