Vrijwaringsclausule

Verantwoording

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Admapu Group (verder te noemen Admapu) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Admapu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site compatibiliteitsproblemen heeft met uw computer. Admapu kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat dit dan even weten door middel van een berichtje. Admapu zal haar uiterste best doen het probleem dan zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Admapu worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

 

Verwijzingen

Linken en verwijzen naar de pagina’s van Admapu op Internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Admapu stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

 

Admapu Group en Admapu Publishing zijn handelsnamen van Admapu Coöperatie U.A.